Tisztelt Látogató!

A Magyarország felzárkóztatásához szükséges fejlesztések finanszírozásában kiemelt jelentőséggel bírnak az európai uniós támogatások. A Külgazdasági és Külügyminisztérium, felismerve az ezekben rejlő lehetőségeket, a szakterületéhez kapcsolódó programok, projektek végrehajtása során, ezen források felhasználásával is hozzá kíván járulni az ország gyarapodásához.  

Ezen az oldalon megismerkedhetnek azokkal az európai uniós támogatással megvalósuló programokkal, illetve projektekkel, amelyeket a Külgazdasági és Külügyminisztérium önállóan, vagy konzorciumi partnerek bevonásával valósít meg.

Bár a projektek széles szakmai skálán különböző témaköröket fednek le, mindegyiknek közös célkitűzése, hogy – a modern kor igényeinek megfelelően az információs társadalom lehetőségeire is építő – fejlesztésekkel hozzájáruljanak a közigazgatás teljesítményének és a külügyi szolgáltatások színvonalának növeléséhez, valamint az intézmények és az emberek közötti hatékonyabb és átláthatóbb szakigazgatási, szakmai és társadalmi együttműködés kialakításához.  

A projektekhez kapcsolódó információk közzétételével tájékozódhatnak a projektek tartalmáról, előrehaladásáról, eredményeiről, fontosabb eseményeiről, illetve a projektszervezet működéséről.