EKOP-1.A.2-2012

Projekt azonosító száma: EKOP-1.A.2-2012

Projekt címe:  Az elektronikus ügyintézés megvalósítása a Külügyminisztérium tevékenységi körébe tartozó hatósági eljárásokban

Kedvezményezett neve: Külgazdasági és Külügyminisztérium

A szerződött támogatás összege: 36 801 260,- HUF

Támogatás mértéke: 100 %

Fejlesztési célok:

-       Alkalmazás konszolidáció: KIR adminisztrációs modul továbbfejlesztése; KIR modern informatikai bázisra való áttétele

-       Hardver konszolidáció: a KIR belső telepítési, verzióváltási mechanizmusának kidolgozása; A KIR ügyszáma és komplexitása nagymértékben megnövekedett. A rendszer stabilitása, biztonságos üzemeltethetősége és továbbfejleszthetősége csak nehezen megoldott. A projekt eredményeképp a rendszer korszerű alapokra kerül. Célcsoport az ügyintézők és az ügyfelekgyar szakterületi kormányzati stratégiákhoz és a kormányprogramhoz. A projekt a Magyary Program 3.2.3.1. Az elektronikus közigazgatás kiterjesztése fejezetéhez kapcsolódik, a következő alpontok tekintetében: 3. Informatika az iratfelhő-konszolidációban - a szervezeten belüli elektronikus iratforgalmat és ügyintézést, ügyvitelt szolgáló KIR rendszer továbbfejlesztése révén; 5. Informatika az ügyintézésben - A projekt a KIR rendszernek az e-ügyintézésre való alkalmassá tételét végzi. A projekt a Széll Kálmán Terv 2.0 dokumentum IV.5. Az államháztartás hosszú távú fenntarthatósága alpontjához kapcsolódik közvetve. A KIR rendszer új műszaki alapokra helyezésével még előreláthatólag 10 évig gazdaságosan üzemeltethető, rugalmasan bővíthető és támogatja a feladatok gyors, megbízható, szakszerű ellátását. Olyan külügyi ágazati stratégia, amelynek informatikai vonatkozása is lenne, jelenleg nincs.

-       kapcsolódás a magyar Konvergencia programhoz: Magyarország Konvergencia programjának kiadásokat csökkentő fejezetében célként szerepel a központi közigazgatás racionalizálása. A projekt keretében bevezetésre kerülő szabályozott elektronikus szolgáltatások és vezetői információs rendszer növelik az intézményi ügyintézés hatékonyságát.

-       kapcsolódás az Európai Unió Strukturális Alapokról szóló jogszabályaihoz: A projekt által kitűzött célok az Európai Strukturális Alapról szóló jogszabály kategorizálásában a "32 - Telekommunikációs infrastruktúra és információs társadalom" kód alá sorolhatók.

A projekt indokoltsága és a megvalósítását megalapozó alapfeltételezések:

-       a projekt környezete (az érintett szakterület jelenlegi helyzete, a projekt tágabb és szűkebb célközönsége és a rájuk gyakorolt hatások). A Külügyminisztérium a Konzuli Főosztályon és ügyfélszolgálatain keresztül hajtja végre a rábízott konzuli tevékenységekkel kapcsolatos feladatait. E feladatok végrehajtásának nélkülözhetetlen eszköze a Konzuli Információs Rendszer (KIR). A számosságukat tekintve leggyakoribb ügyek esetében a KIR-en keresztül zajlik a döntéshozatal, ill. annak előkészítése, a nemzeti és közösségi központi hatóságokkal folytatott adatcsere és konzultáció, valamint szigorú nyilvántartású dokumentumok pl. a vízumbélyegek kezelése és nyomtatása. A támogatandó konzuli feladatok és a kapcsolódó ügyfélszolgálati tevékenység jellegéből adódóan a KIR egy olyan informatikai rendszer, ami folyamatosan fejlesztést igényel. Ennek részben technikai, részben pedig a tevékenységet szabályozó környezet folyamatos változásából származó okai vannak.

Kapcsolódó tervezett vagy folyó főbb beavatkozások:

Az alap eszközök (szerverek, munkaállomások) tekintetében a Külügyminisztérium sikeresen pályázott a Külső Határok Alapnál (KHA), így azok beszerzése és cseréje 2013. közepére várhatóan megvalósulhat. A KHA azonban csak a külső határok védelme kapcsán (ún. harmadik, schengeni övezeten kívüli, vízumkötelezett országok) nyújt támogatást.

Projekt kezdete: 2012.09.17.

Projekt befejezése: 2014.07.18.