2017. december 14-ével elérésre került „A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése” című KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 kiemelt projekt II. mérföldköve.

A projekt szakmai megvalósítása során a mérföldkő elérésig a projekt I. „Külügyi és külgazdasági humánerőforrás-gazdálkodás és jellemző folyamatainak felülvizsgálata és fejlesztése” című alprojektjén belül a külügyi és tartós külszolgálati humánerőforrás-gazdálkodás jellemző folyamatai – egyedi szakmódszertan szerint – felmérésre kerültek, a felmérések eredményei alapján pedig megtörtént azok eredményeinek értékelései, összegző elemzései és egy, a külügyi-külgazdasági humánerőforrás-gazdálkodási rendszer fejlesztésére vonatkozó fejlesztési javaslat kidolgozása. A mérföldkő eléréséig a projekt keretében felülvizsgálatra kerültek egyes, a Külgazdasági és Külügyminisztérium speciális humánerőforrás-gazdálkodási és belső képzési rendszerére vonatkozó szabályozók, illetve azoknak – speciális módszertani támogatás mellett – a Külügyi törvényhez igazodó módosítása és megújítása, amelyeket a projekt keretében a II. mérföldkőig kidolgozott szabályzatok és módszertani útmutatók eredményei foglalnak össze.

 A projekt II. „Külügyi és külgazdasági belső képzési és továbbképzési rendszer megújítása” című alprojektje keretében megtörtént a külügyi-külgazdasági, valamint elsődlegesen a tartós külszolgálatra vonatkozó belső képzési és továbbképzési igények felmérése, belső képzési és oktatási rendszer kapacitásainak és működése átfogó vizsgálata és a képzés-fejlesztésre vonatkozó összefoglaló javaslat kidolgozása, kiemelt fókusszal a korszerű oktatás módszertani gyakorlatok bevezetésével kapcsolatos lehetőségek bemutatására.

 Az IV. „Külügyi és külgazdasági ágazati szakmai tudásbázis megerősítése, az intézményi tudáskapacitás bővítése és az ágazati tudástranszfer fejlesztése (Külügyi és Külgazdasági Tudásbázis)” című alprojekt keretében kidolgozásra került továbbá – a további fejlesztések megalapozásául szolgáló – a külügyi-külgazdasági ágazati tudásbázis és információs rendszer fejlesztésének szakmai koncepciója, továbbá szakértő kutató-elemzők bevonásával lezajlottak a Külügyi és Külgazdasági Tudásbázis kialakításához kapcsolódó előzetes felmérések és az ehhez kapcsolódó elemzések.