2018. június 15. napjával „A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése” című KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű kiemelt projekt fejlesztése elérte III. mérföldkövét.

A projekt ezen szakaszáig - összhangban a projekt célkitűzéseivel, - az I. „Külügyi és külgazdasági humánerőforrás-gazdálkodás és jellemző folyamatainak felülvizsgálata és fejlesztése” című alprojekten belül kidolgozásra került a Külügyi és külgazdasági Humánerőforrás-gazdálkodási Stratégia, valamint egy, a külügyi-külgazdasági humánerőforrás-gazdálkodási rendszerre vonatkozó speciális, közszolgálati humán-kontrolling modelljavaslat.

A projekt IV. "Külügyi és külgazdasági ágazati szakmai tudásbázis megerősítése, az intézményi tudáskapacitás bővítése és az ágazati tudástranszfer fejlesztése (Külügyi és Külgazdasági Tudásbázis)" című alprojekt keretében kidolgozásra kerültek a közszolgálati munkavégzés egyes speciális területeinek, valamint a külügyi-külgazdasági  (köz)feladatellátásnak egyes kiemelt fókuszterületeire vonatkozó hazai és nemzetközi jó gyakorlatok (best practice) feltárása, értékelése és összefoglalása, amelyek a Jó Gyakorlatok Gyűjteményében kerültek összefoglalásra. (A Jó Gyakorlatok Gyűjteménye a kkmprojektek.kormany.hu aloldal "Külügyi és Külgazdasági Tudásbázis" menüpontja alatt lesz - feltöltést követően - elérhető.")