„A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése” című KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű kiemelt projekt keretében a külügyi és külgazdasági közfeladat-ellátásban közreműködő, elsődlegesen Magyarország külképviseletein tartós külszolgálatot teljesítő kormánytisztviselők, illetve a külgazdasági tevékenységben érintett közszolgálati szakemberek számára a mindennapi munkavégzésük és különös jelentőséggel a kiemelt ügyfélkörrel való kapcsolattartás során használható és adaptálható, aktuális ismereteket közvetítő tematikus kiadványokként a projekt keretében összeállításra és kiadásra kerültek a Külügyi és Külgazdasági Információs Füzetek.

A fejlesztés keretében a projekt szakértői részéről kidolgozásra kerültek az ágazati szakmai intézményi, külszolgálati, továbbá gazdaságdiplomáciai, újdonság értékű, lehetőség szerint tudományos megalapozottságú aktuális ismereteket közvetítő tematikus kiadványokként a Külügyi és Külgazdasági Információs Füzetek, amelyek a projekt keretében kifejlesztésre kerülő belső, intézményi tudásmegosztási fórumokon és portálokon váltak a külügyi, külgazdasági és külszolgálati feladatellátásban érintett kormánytisztviselők számára szélesebb körben is elérhetővé és megismerhetővé.