„A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése” című KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű kiemelt projekt egyik kiemelten fontos célkitűzése a Külgazdasági és Külügyminisztérium központjában, valamint Magyarország külképviseletein tartós külszolgálatot teljesítő közszolgálati tisztviselői számára az intézményi tudás- és információ megosztás alapfelületét és fórumát jelentő belső információs honlap megújítása, annak egy tudásteremtést, áramlást és közvetítést hatékonyan elősegítő tudásmegosztási portállá fejlesztését.

A belső elektronikus kommunikáció, illetve annak korszerű felületei ma már alapvető fontosságú minden, de különösen a területileg széles spektrumban működő közigazgatási szervek számára, amelyek révén áthidalhatóak a térbeli és időbeli széttagoltság okozta interferenciák és egységes, hatékony belső kommunikáció teremhető meg.

Ennek érdekében a projekt keretében kialakításra került a mind formai, mind tartalmi szempontból teljeskörűen új „Belső Tudásmegosztási Portál”, amely felület immáron hatékonyan segíti a külügyi-külgazdasági feladatellátásban résztvevő, mintegy 2500 kormánytisztviselő hatékony belső kommunikációját, az eredményes tájékoztatást és belső disszeminációt. A projekt keretében a tisztviselők számára kifejlesztett minden képzési- és egyéb szakmódszertani anyag teljeskörűen elérhető lesz az új Belső Tudásmegosztási Portálon.