A KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű kiemelt projekt IV. „Külügyi és külgazdasági ágazati szakmai tudásbázis megerősítése, az intézményi tudáskapacitás bővítése és az ágazati tudástranszfer fejlesztése (Külügyi és Külgazdasági Tudásbázis)” című alprojekt keretében - a projektfejlesztés részeként –a projekt befejezésével átfogó jelleggel összefoglalásra kerülnek a Külügyi és Külgazdasági Tudásbázis legfontosabb eredményei és azok hatásai.

Az IV. alprojekt, azaz a ”Külügyi és Külgazdasági Tudásbázis” keretében eddig megvalósított, illetve megvalósítás előtt álló eredmények röviden összefoglalva:

• Fejlesztésre került a külgazdasági és külügyi intézményrendszer szervezeti tudásbázisa és egyes információs bázisainak rendelkezésre állása, valamint megerősítésre kerül az ehhez kapcsolódó – elemzői, tudás – közvetítői tevékenység, továbbá az ehhez kapcsolódó kapacitások,

• Kialakításra került a külügyi és a külgazdasági közfeladat-ellátáshoz, elsődlegesen a tartós külszolgálat keretében teljesített közszolgálathoz kapcsolódó specifikus szakmai anyagok, illetve összefoglalásra kerültek jó gyakorlatok, amelyeket a külgazdasági közfeladat-ellátásban részt vevő, különösen a tartós külszolgálatban diplomata munkakört ellátó közszolgálati tisztviselők a gyakorlatban tudnak hasznosítani. A szakmai anyagok révén magasabb szolgáltatási szintet tudnak – a különösen kis- és középvállalati, valamint nagyvállalati – ügyfelek számára biztosítani,

• Meghatározásra kerültek a megújult és kibővült külügyi és külgazdasági feladat-ellátáshoz és struktúrákhoz kapcsolódó speciális ügyfél- és érintetti kör (nagyvállalati partnerek, kis- és középvállalkozások) számára biztosított közszolgáltatások jelenlegi keretei, felmérésre kerültek az ügyfél-igények, továbbá meghatározásra kerültek a magasabb szolgáltatási szint elérését lehetővé tevő fejlesztési lehetőségek,

• Összeállításra kerültek a kiemelten fontos, hatékonyabb feladatellátást lehetővé tevő szakmai információs anyagok, valamint jó gyakorlatok (kézikönyvek), s azoknak elsődlegesen a külügyi és külgazdasági feladat-ellátásban érintett közigazgatási szakemberek számára történő rendelkezésre állásának biztosítása,

• Az ágazati tudástranszfer keretében kiemelten fontos cél volt a helyi önkormányzatoknak a külgazdasági tevékenység lokális támogatásában való közreműködési lehetőségeinek bemutatása, a munkahelyteremtő beruházások befogadására, illetve a külkereskedelem támogatására való alkalmasságuknak és az erre irányuló aktív eszközeiknek – a vállalati ügyfélkör igényei alapján történő – fejlesztési és bővítési lehetőségeinek feltárása, továbbá az ezekre vonatkozó, meglévő jó gyakorlatok összefoglalása és a helyi önkormányzati közszolgálati tisztviselőknek speciális közszolgálati továbbképzés kialakítása.

• Kialakításra került az ágazati feladatellátásban részt vevő, elsődlegesen a külképviseleteken tartós külszolgálatot teljesítő kormánytisztviselők, illetve közigazgatási szakemberek egyéni információ értékelési és- elemzési képességének növelését támogató módszertani szakmai anyag,

• A külügyi és diplomáciai tudástranszfer aktivizálását elősegítő, horizontális együttműködési háló bővítésre került.

A projektfejlesztés összefoglalásaként lezáró jelleggel összefoglalásra kerülnek az alprojekt fejlesztései, illetve a Külügyi és Külgazdasági Tudásbázis kialakításának legfontosabb eredményei, bemutatva a fejlesztések indokoltságát, működési mechanizmusát és a további fejlesztések esetleges jövőbeni irányait. Az összefoglalásnak a disszemináción kívül célja, hogy ezen áttekintés révén kijelölésre kerülhessenek majd a külügyi-külgazdasági, nem utolsó sorban a tartós külszolgálati munkavégzés hatékonyságát javító esetleges jövőbeni intézkedések, megvalósítási javaslatok.