"A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése” című KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű kiemelt projekt egyik legfőbb fejlesztési célja a tartós külszolgálati pályázati és kiválasztási eljárást, a tartós külszolgálati felkészítést, valamint egyes, speciális külszolgálati humánerőforrás-gazdálkodási folyamatokat teljeskörűen elektronikus alapokra helyező, folyamatalapú, moduláris informatikai szakrendszerként a Külügyi Humánerőforrás-gazdálkodási és Oktatási Rendszer (KHOR) kifejlesztése.

A KHOR bevezetésével kialakításra került egy olyan egységes platform, ami hozzáférhetőségével és funkcionalitásával komplex módon segíti mind a tartós külszolgálati pályázói, mind a véleményezői és a döntéshozói oldalt. A rendszer révén a pályázati, véleményezési, kiválasztási és döntési eljárás gyors, átlátható, egyszerűbb, nyomon követhetőbb lett, egyúttal a felhasználóbarát felületen keresztül a pályázók gyorsan és egyszerűen nyújthatják be a pályázatukat, felhasználva a rendszer adatbázisa révén meglévő magasfokú adatminőség és adathasznosíthatóság, továbbá a szakadatbázisok közötti interoperábilitás előnyeit. A most már teljeskörűen elektronikus, gyorsabb, jóval alacsonyabb átfutási idejű pályázati eljárást és kapcsolódó folyamatokat biztosító szakrendszer mellett további segít a projekt keretében a tartós külszolgálati pályázást, illetve kiválasztást segítő szakmódszertani fejlesztés eredményei, amelyek adaptálásával, illetve a rendszer használatával mindegyik oldal részéről eredményesebb és magasabb sikerfaktorú pályázati eredményesség érhető el.

A tartós külszolgálati felkészülést támogató modul a korszerű oktatás-módszertan és az e-learning alapú megoldások révén segíti a Magyarország valamely külképviseletén tartós külszolgálat keretében történő közszolgálat teljesítés előtt álló tisztviselőknek jövőbeni külszolgálati munkakörük betöltésére való felkészülését, külügyi-külgazdasági belső képzési kötelezettségeik eredményes teljesítését. A projekt keretében kifejlesztett, a tartós külszolgálathoz, a külügyi-külgazdasági működéshez kapcsolódó új és megújított - e-learning típusú képzések, valamint a felkészülést, illetve a magasabb szintű munkavégzést segítő szakanyagok elérhetőekké válnak a rendszerben a felkészülők számára. A felhasználói oldalon túl, igazodva az e-közigazgatás fejlesztési irányelvekhez a rendszer a felkészülés támogatási moduljának a funkcionalitása révén a Külgazdasági és Külügyminisztérium, mint a tartós külszolgálati felkészülés vonatkozásában speciális képző szerv számára is strukturált, rendszerezett módon nyújt segítséget és támogatást a speciális belső képzésszervezési és nyilvántartási feladatai ellátásához, racionalizálva, hatékonyabbá és eredményesebbé téve az ehhez kapcsolódó adminisztratív háttérfolyamatokat.  

A rendszer fejlesztése során a jogszabályi előírások és eljárások elektronikus úton történő megvalósítása, leképezése és érvényesítése mellett ugyanolyan hangsúlyos célkitűzés volt a felhasználhatóság és a felhasználói élmény minél magasabb szinten történő megteremtése, amelyet a KHOR felhasználói visszajelzéseinek folyamatos monitorozásával és az esetlegesen szükséges további fejlesztésével is biztosítani kíván a tárca. A rendszer infrastrukturális hátterét a projekt keretében biztosítva a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. biztosítja a Külgazdasági és Külügyminisztérium számára. A KHOR a közigazgatás egy kevéssé ismert folyamata vonatkozásában jelent nagy lépést az ügyfélorientált, teljeskörűen elektronizált e-közigazgatási megoldások irányába.  

A KHOR külső ún. nyílt toborzási felülete révén a törvényi előírások szerint zárt belső külszolgálati pályázatok mellett megteremtésre került annak lehetősége, hogy a nyílt módon meghirdetésre kerülő pályázatokra Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szabályozott elektronikus szolgáltatás igénybe vételével bármely magyar állampolgár pályázatot nyújtson be, amelynél fogva a KHOR felhasználói célcsoportja jóval túlmutat a központi kormányzati igazgatás tisztviselői körén és potenciális érintetti köre bármely magyar állampolgár.