A KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű kiemelt projekt keretében kidolgozásra kerülnek a külügyi, külgazdasági közfeladat-ellátásban közreműködő kormánytisztviselők és közigazgatási szakemberek számára a hatékony munkavégzésüket és speciális szakmai ismereteik bővítését, illetve átfogó szakspecifikus ismereteik megszerzését segítő gyakorlatorientált kézikönyvek.

A projekt keretében – a Külügyi és Külgazdasági Intézet szakértőinek a bevonásával – olyan, a külügyi-külgazdasági munkavégzést, a tartós külszolgálat magasabb szintű, ügyfélorientált ellátását segítő szakmai kézikönyvek kerülnek – a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint a Külügyi és Külgazdasági Intézet szakértői közreműködésével – kidolgozásra, amelyek szakmai tartalmuk révén részletesen ismertetik a hazai külügyi és külgazdasági intézményrendszer igazgatási és szervezeti kereteit, a külképviseleti működés alapjait, az eges szakdiplomáciai területek működési mechanizmusait, az európai uniós szakdiplomácia rendjét, továbbá – az egész közigazgatás tisztviselői kara számára elérhető módon – a közszolgálati tisztviselői, nem külszolgálati nemzetközi külügyi karrier utakat és karrier-elágazásokat.


E speciális szakmai kézikönyveknek a projekt keretében történő kifejlesztése és rendelkezésre állása jelentősen javítja a jövőben a külügyi és külgazdasági munkavégzésben érintett, elsődlegesen a tartós külszolgálat keretében közszolgálatot teljesítő vagy e szolgálatra felkészülő kormánytisztviselők egyéni szakmai tudás- és ismeretszintjének növelését, továbbá segítheti a nemzetközi, illetőleg diplomáciai területen dolgozó kormánytisztviselőknek a tartós külszolgálaton kívüli nemzetközi karrier utakkal és lehetőségekkel kapcsolatos ismeretei bővítése révén a magyar tisztviselői rövid- és középtávú karrier-mobilitás európai uniós és nemzetközi szervezeti szintű erősítését.