A KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű kiemelt projekt I. „Külügyi és külgazdasági humánerőforrás-gazdálkodás és jellemző folyamatainak felülvizsgálata és fejlesztése” című alprojektje keretében megtörtént a tartós külszolgálati belső pályázati, kiválasztási rendszer átfogó vizsgálata és értékelése, amelynek eredményei alapján megerősítésre került a tartós külszolgálati kiválasztási és felvételi rendszerre és eljárásra vonatkozó belső szabályozás, továbbá a hatékonyabb véleményezést és kiválasztást, nem utolsó sorban az eredményesebb pályázást segítő módszertani szakmai anyagok kerültek a Külgazdasági és Külügyminisztérium tisztviselői kara számára kidolgozásra.

A projekt keretében megvalósított ezirányú fejlesztés révén a tartós külszolgálati pályázatok, illetve a pályázók komplex értékelésére, a pályázati és kiválasztási eljárásban érintett véleményező, javaslattevő és döntéshozó vezetők számára – szakértők bevonásával - speciális, a külszolgálati kiválasztási döntést támogató egyedi szakmai módszertanok és szakmai anyagok kerültek kidolgozásra. Az eljárásrend áttekintése, a részletes szabályozás felülvizsgálata, továbbá a projekt keretében kidolgozott módszertani szakmai anyagok révén a pályázatok véleményezésben, bírálatában és a kiválasztásban résztvevő külügyi vezetők olyan H R szakmai ismeretekkel, kiválasztási és értékelési technikákkal, valamint -eszközökkel ismerkedhetnek meg, amelyeket a jövőben a tartós külszolgálati pályázati kiválasztás és értékelés során eredményesen adaptálni és ezáltal hasznosítani tudnak.