„A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése” című KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű kiemelt projekt II. „Külügyi és külgazdasági belső képzési és továbbképzési rendszer megújítása” című alprojektjének egyik kiemelt fejlesztési célkitűzése a külügyi-külszolgálati működést és gyakorlati ismereteket bemutató kézikönyvek, nemzetközi szakanyagok és ismertetők kidolgozása, amelyek hatékonyan segítik elő az aktuális ágazati szakmai ismeretek és szakkompetenciák fejlesztését az érintett tisztviselői kör számára.

A fejlesztés keretében, figyelemmel a kiemelt szükségességére, kiemelt szaktudású oktatóink bevonásával kidolgozásra került angol, német, francia, olasz, spanyol és orosz nyelvekből a diplomáciai szaknyelvi ismeretek egyéni fejlesztését lehetővé tevő szaknyelvi kézikönyv. A minden esetben egységes tartalmi tematikai vonal mentén kidolgozott, két részből álló, hat kézikönyvek mindegyike kiemelt fontosságú a hatékony és magas szakmai színvonalú külügyi-külgazdasági és kiemelten tartós külszolgálati munkavégzéshez, amelynek alapvető feltétele a magas szaknyelvi kompetenciák rendelkezésre állása.

A diplomáciai szaknyelvi kézikönyvek bármely érdeklődő ingyen elérheti a KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 kiemelt projekt hivatalos oldalán a „Külügyi és Külgazdasági Tudásbázis” anyagai alatt (https://kkmprojektek.kormany.hu/tudasbazis )