A Külgazdasági és Külügyminisztérium szervezésében a „A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése” című KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű kiemelt KÖFOP projekt keretében diplomataképző szeminárium-sorozat valósult meg.

A külügyi- és külgazdasági feladatellátásban közreműködő kormánytisztviselők számára a projekt keretében megrendezésre került diplomataképző szemináriumok célja a nemzetközi külügyi és diplomáciai (tovább)képzési rendszerek és programok, elsődlegesen más államok külügyminisztériumainak, illetve az irányításuk alatt működő diplomata-képző intézményeiknek a belső képzési és oktatási rendszerének, alkalmazott metódusainak, jó gyakorlatainak a szélesebb körű bemutatása, megismerése és elemzése, olyan szakértő kollégák tolmácsolásában, akik már részt vettek valamely külföldi diplomataképző intézmény képzésében és eredményesen teljesítettek azt. A tapasztalatokról szóló bemutatást követően a „lessons-learnt” technikával lefolytatott szemináriumok révén – a mindenki által megismerhető, általános és nyilvános információkon túl – az előadók személyes élménybeszámolóik, tapasztalataik és javaslataik megosztásával segítették a szeminárium résztvevőit. 

A szeminárium-sorozat 2020. február 20-án indult az orosz külügyi és nemzetközi (diplomáciai) képzési rendszer bemutatásával, majd - a koronavírus világjárvány következtében kötelezően felfüggesztett rendezvények okán – 2021. májusában folytatódott az ázsiai, dél-amerikai, francia, spanyol, amerikai, brit, német és osztrák diplomáciai képzési rendszerek, illetve intézmények bemutatásával. 

A járványhelyzet következtében hozott biztonsági intézkedések enyhítésének köszönhetően ún. „hibrid módszer” alkalmazásával került biztosításra a részvétel a  külügyi- és külgazdasági feladatellátásban résztvevő tisztviselők számára, vagyis a résztvevőknek egyszerre volt lehetősége személyesen és online is bekapcsolódni a szemináriumokba. A meghívott előadók kötetlen, rövid és gyakorlatorientált előadások keretében, moderátor közreműködésével mutatták be tapasztalataikat, személyes élményeiket, más államok külügyminisztériumai diplomataképzésének sajátosságait, valamint az adott képzés be- és kimeneti követelményeit, nem utolsósorban azt, hogy a képzés hogyan és milyen módon segítheti elő a külügyi-külgazdasági feladatellátásban közreműködő tisztviselők felkészültségének javítását, a hatékonyabb és eredményesebb munkavégzést.

A különböző külföldi akadémiákon részt vett előadók hangsúlyozták, hogy külföldi tanulmányaik során döntően azt tapasztalták, hogy a diplomáciai munkakört betöltő vagy külföldi kiküldetés, azaz a magyar rendszer szerinti külszolgálati kihelyezés előtt álló tisztviselő szempontjából elengedhetetlen a hivatástudat, az integritás, az alkalmazkodóképesség, valamint a csapatmunkára való képesség, valamint a folyamatos (ön)fejlődésre és (ön)fejlesztésre törekvés. A diplomataképző szemináriumok keretében az előadók részletesen ismertették az általuk megismert diplomataképző intézmény működési és szervezeti rendjét, a be- és kimeneti követelményeket, ennek keretében pedig részletesen kitértek a – rendszerint – több szakaszos felvételi eljárásra, annak menetére, valamint megítélésük szerinti azon tényezőkre, fókuszpontokra, amelyek elősegítik az ilyen típusú képzésekre történő eredményes kiválasztást.