A KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 kiemelt projektre vonatkozó irányító hatósági döntés

A Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága vezetőjének 2018. december 20-i döntésével „A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése” című KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű kiemelt projekt 2. számú támogatási szerződés módosítása elfogadásra került és a kiemelt projekt támogatási szerződése ezáltal ún. „megkezdhető” státuszúra változott.