A Külgazdasági és Külügyminisztérium vezette konzorcium 1,550 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült a KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 konstrukció keretén belül (A támogatás mértéke: 100 %). A Projekt célkitűzése a külügyi-külgazdasági és a tartós külszolgálatra vonatkozó humánerőforrás-gazdálkodási folyamatok fejlesztése és a belső képzési és továbbképzési rendszer megújítása, a tartós külszolgálati pályázati eljárást és felkészülést támogató informatikai szakrendszer kialakítása, továbbá a külügyi és külgazdasági ágazati szakmai tudásbázis megerősítése. A Projekt a fejlesztései révén hozzájárul a külügyi és külgazdasági közfeladatok ellátásában közreműködő közszolgálati tisztviselők, illetve közigazgatási szakemberek szakmai kompetenciáinak és specifikus szakmai ismereteinek fejlesztéséhez, valamint a szolgáltató szemléletű és ügyfélorientált működés megerősítéséhez.

„A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése” című KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű kiemelt projekt egyik kiemelt célkitűzése a Külgazdasági és Külügyminisztérium külszolgálati humánerőforrás-gazdálkodás és a külügyi igazgatás humánfunkciói és humánfolyamatai, valamint a tartós külszolgálati pályázati és kiválasztási eljárás fejlesztése. A Projekt megvalósítása során megújításra kerül a külügyi-külgazdasági belső képzések és továbbképzések intézményi rendszere, megújított és új speciális képzések kerülnek a közszolgálati tisztviselők és közigazgatási szakemberek számára kidolgozásra, továbbá kibővítésre kerül a külszolgálati integritás-irányítás eszközrendszere és megújításra kerülnek a külszolgálatra való felkészítés intézményi fórumai. A Projektnek köszönhetően kialakításra kerül a külszolgálati pályázati eljárást és felkészülést komplex módon támogató informatikai keretrendszer (Külügyi Humánerőforrás-gazdálkodási és Oktatási Rendszer).

A Projekt kiemelt célkitűzése továbbá a külügyi és külgazdasági ágazati szakmai ismereteket közvetítő intézményi tudásbázis megerősítése és a tisztviselők szakmai kompetenciáinak egyéni fejlesztését és ágazat-specifikus ismeretek megszerzését lehetővé tevő információs szakanyagok körének bővítése. A helyi önkormányzatok köztisztviselői számára ismertetésre kerülnek a külgazdasági tevékenység helyi szintű támogatásának eszközei és ezek alkalmazási lehetőségei. 

A Projekt kedvezményezettje és konzorciumvezetője a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a konzorciumi tagja a NISZ Nemzeti Infokommunikációs és Szolgáltató Zrt.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében 2018. december 31-ig, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

További információ kérhető:

 Külgazdasági és Külügyminisztérium, Személyügyi és Képzési Főosztály

Elérhetőség: +36-1-458-1521, omXmwMAkkKHOFQ9ErrMGJGWGa29mb3AyMTRAbWZhLmdvdi5odQ==