A Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága döntése alapján módosult „A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése” című KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosítójú kiemelt projekt felhívása.

A felhívás módosításával a projekt kiemelt fejlesztési célkitűzése lett a tartós külszolgálati kiválasztás szakmódszertani megerősítése, továbbá célkitűzés a projekt által létrehozásra kerülő Digitális Exportfejlesztési Tudásközpont keretében a elsődlegesen tartós külszolgálat keretében külgazdasági és gazdaságdiplomáciai feladatokat ellátó közszolgálati tisztviselők (külgazdasági diplomaták), a közigazgatás, valamint a hazai kis- és középvállalkozások számára a magas hozzáadott értékű, exportképes, kiemelten az állami digitális termékek és megoldások külpiaci megjelenésének a támogatását elősegítő naprakész, online adatbázis (HYPER - Hungarian Yellow Pages for Export Reconnaissance) létrehozása és működtetése.