2018. júniusával a konzorciumvezető Külgazdasági és Külügyminisztérium a „KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű „A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése” című kiemelt projekt megvalósítására vonatkozóan a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Zrt.-vel együtt alkotott konzorcium a Digitális Jólét Nonprofit Kft. új konzorciumi tagként való bevonásával bővült.

A projekt keretében a Digitális Jólét Nonprofit Kft. által kialakításra kerül a Digitális Exportfejlesztési Tudásközpont, melynek keretében az elsődlegesen tartós külszolgálat keretében külgazdasági és gazdaságdiplomáciai feladatokat ellátó közszolgálati tisztviselők (külgazdasági diplomaták), a közigazgatás, valamint a hazai kis- és középvállalkozások számára a magas hozzáadott értékű, exportképes, kiemelten az állami digitális termékek és megoldások külpiaci megjelenésének a támogatását elősegítő naprakész, online adatbázis (HYPER - Hungarian Yellow Pages for Export Reconnaissance) kerül kialakításra és – szakértők bevonásával – működtetésre.