Hírek

Sajtóközlemény a Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése című projekt sikeres lezárásáról

Publikálva: 2021. június 30.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium vezette konzorcium 1,550 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült a KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 konstrukció keretén belül. A Projekt célkitűzése a külügyi-külgazdasági és a tartós külszolgálatra vonatkozó humánerőforrás-gazdálkodási folyamatok fejlesztése és a belső képzési és továbbképzési rendszer megújítása, a tartós külszolgálati pályázati eljárást és felkészülést támogató informatikai szakrendszer kialakítása, továbbá a külügyi és külgazdasági ágazati szakmai tudásbázis megerősítése volt. A Projekt a fejlesztései révén hozzájárult a külügyi és külgazdasági közfeladatok ellátásában közreműködő közszolgálati tisztviselők, illetve közigazgatási szakemberek szakmai kompetenciáinak és specifikus szakmai ismereteinek fejlesztéséhez, valamint a szolgáltató szemléletű és ügyfélorientált működés megerősítéséhez.

Tovább a teljes cikkre

Diplomataképző Szemináriumok a Külgazdasági és Külügyminisztérium szervezésében

Publikálva: 2021. június 1.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium szervezésében a „A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése” című KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű kiemelt KÖFOP projekt keretében diplomataképző szeminárium-sorozat valósult meg.

Tovább a teljes cikkre

A KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 kiemelt projekt keretében kiadásra kerültek a külügyi-külgazdasági munkavégzés számára gyakorlati ismereteket közvetítő külügyi és külgazdasági információs füzetek

Publikálva: 2020. november 27.

„A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése” című KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű kiemelt projekt keretében a külügyi és külgazdasági közfeladat-ellátásban közreműködő, elsődlegesen Magyarország külképviseletein tartós külszolgálatot teljesítő kormánytisztviselők, illetve a külgazdasági tevékenységben érintett közszolgálati szakemberek számára a mindennapi munkavégzésük és különös jelentőséggel a kiemelt ügyfélkörrel való kapcsolattartás során használható és adaptálható, aktuális ismereteket közvetítő tematikus kiadványokként a projekt keretében összeállításra és kiadásra kerültek a Külügyi és Külgazdasági Információs Füzetek.

Tovább a teljes cikkre

A tartós külszolgálati pályázati és kiválasztási eljárás szakmódszertani támogatása

Publikálva: 2020. október 30.

A KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű kiemelt projekt I. „Külügyi és külgazdasági humánerőforrás-gazdálkodás és jellemző folyamatainak felülvizsgálata és fejlesztése” című alprojektje keretében megtörtént a tartós külszolgálati belső pályázati, kiválasztási rendszer átfogó vizsgálata és értékelése, amelynek eredményei alapján megerősítésre került a tartós külszolgálati kiválasztási és felvételi rendszerre és eljárásra vonatkozó belső szabályozás, továbbá a hatékonyabb véleményezést és kiválasztást, nem utolsó sorban az eredményesebb pályázást segítő módszertani szakmai anyagok kerültek a Külgazdasági és Külügyminisztérium tisztviselői kara számára kidolgozásra.

Tovább a teljes cikkre

A külügyi-külszolgálati működésre vonatkozó, gyakorlati ismereteket és szakpolitikai rendszereket bemutató, munkavégzést segítő kézikönyvek kidolgozása a KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 kiemelt projekt keretében

Publikálva: 2020. szeptember 23.

A KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű kiemelt projekt keretében kidolgozásra kerülnek a külügyi, külgazdasági közfeladat-ellátásban közreműködő kormánytisztviselők és közigazgatási szakemberek számára a hatékony munkavégzésüket és speciális szakmai ismereteik bővítését, illetve átfogó szakspecifikus ismereteik megszerzését segítő gyakorlatorientált kézikönyvek.

Tovább a teljes cikkre

A Külügyi és Külgazdasági Tudásbázis eredményeinek az összefoglaló értékelése

Publikálva: 2020. augusztus 31.

A KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű kiemelt projekt IV. „Külügyi és külgazdasági ágazati szakmai tudásbázis megerősítése, az intézményi tudáskapacitás bővítése és az ágazati tudástranszfer fejlesztése (Külügyi és Külgazdasági Tudásbázis)” című alprojekt keretében - a projektfejlesztés részeként –a projekt befejezésével átfogó jelleggel összefoglalásra kerülnek a Külügyi és Külgazdasági Tudásbázis legfontosabb eredményei és azok hatásai.

Tovább a teljes cikkre

Bővítésre került az ágazati szakmai kutatási nemzetközi együttműködések köre a KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 projekt keretében

Publikálva: 2020. július 26.

„A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése” című KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosítú jelű kiemelt projekt IV. „Külügyi és külgazdasági ágazati szakmai tudásbázis megerősítése, az intézményi tudáskapacitás bővítése és az ágazati tudástranszfer fejlesztése (Külügyi és Külgazdasági Tudásbázis)” című alprojektjének egyik kiemelt célkitűzése a külügyi és külgazdasági közigazgatási ágazaton belüli tudástranszfer erősítése, az ágazati tudományos kutatási rendszer fejlesztése és ennek eredményeképpen az ágazati szakmai kutatások serkentése, továbbá ehhez kapcsolódóan az érintett kutató-elemző szervezetekkel való nemzetközi együttműködések körének bővítése.

Tovább a teljes cikkre

Diplomáciai szaknyelvi kézikönyvek hat nyelven - a KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 kiemelt projekt támogatásával

Publikálva: 2020. június 19.

„A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése” című KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű kiemelt projekt II. „Külügyi és külgazdasági belső képzési és továbbképzési rendszer megújítása” című alprojektjének egyik kiemelt fejlesztési célkitűzése a külügyi-külszolgálati működést és gyakorlati ismereteket bemutató kézikönyvek, nemzetközi szakanyagok és ismertetők kidolgozása, amelyek hatékonyan segítik elő az aktuális ágazati szakmai ismeretek és szakkompetenciák fejlesztését az érintett tisztviselői kör számára.

Tovább a teljes cikkre

A Külügyi Humánerőforrás-gazdálkodási és Oktatási Rendszer (KHOR)

Publikálva: 2020. május 29.

"A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése” című KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű kiemelt projekt egyik legfőbb fejlesztési célja a tartós külszolgálati pályázati és kiválasztási eljárást, a tartós külszolgálati felkészítést, valamint egyes, speciális külszolgálati humánerőforrás-gazdálkodási folyamatokat teljeskörűen elektronikus alapokra helyező, folyamatalapú, moduláris informatikai szakrendszerként a Külügyi Humánerőforrás-gazdálkodási és Oktatási Rendszer (KHOR) kifejlesztése.

Tovább a teljes cikkre

A Külgazdasági és Külügyminisztérium Belső Tudásmegosztási Portáljának megújítása

Publikálva: 2020. május 12.

„A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése” című KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű kiemelt projekt egyik kiemelten fontos célkitűzése a Külgazdasági és Külügyminisztérium központjában, valamint Magyarország külképviseletein tartós külszolgálatot teljesítő közszolgálati tisztviselői számára az intézményi tudás- és információ megosztás alapfelületét és fórumát jelentő belső információs honlap megújítása, annak egy tudásteremtést, áramlást és közvetítést hatékonyan elősegítő tudásmegosztási portállá fejlesztését.

Tovább a teljes cikkre

Menü

Főoldal

Navigáció