Interreg V-A AT-HU program SMART-Pannonia projekt

ATHU017

Projekt azonosító száma: ATHU017

Projekt címe: SMART-Pannonia (Sustainable Mobility and Accessibility for Regional Transport in Burgenland – West-Hungary)

A projekt célja:

A projekt az osztrák-magyar határtérség – mint „funkcionális régió” – közösségi közlekedésének fenntartható és „okos”, a két tagállam közös érdekei mentén történő fejlesztését tűzte ki célul. Valamennyi, az előbbiekben felsorolt (területi) kihívást csak határon átnyúló módon lehet hatékonyan kezelni. Így a projekt alapvető célja hatékony és fenntartható határon átnyúló közös közlekedési együttműködés megalapozása a fenntartható mobilitás erősítése érdekében, úgy lokális, mint regionális szinten.

 

A projekt időtartama: 2016. január 1.- 2022. március 31.

Vezető partner:

Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

Partnerek:

- Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. (HU)

- Regionalmanagement Burgenland – Burgenland Mobilitási Központ (AT)

- Burgenland Tartomány (AT)

- VOR – Keleti-régió Közlekedési Szövetség (AT)

- Külgazdasági és Külügyminisztérium (HU)

- Verkehrsinfrastruktur Burgenland GmbH (AT)

Stratégiai Partnerek:

- ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (HU)

- Kerékpáros Magyarország Szövetség (HU)

A támogatás összege:

A projekt az Interreg V-A AT-HU 2014-2020 program támogatásával valósult meg, az ERFA (Európai Regionális Fejlesztési Alap) forrás mennyisége 2 841 359 euró.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium vonatkozásában a szerződött támogatás összege: 132 647,58 euró.

A támogatás mértéke: 100 % (85 % uniós +15 % hazai finanszírozás).

 

További információk: https://www.interreg-athu.eu/hu/smartpannonia/

Menü

Főoldal

Navigáció