A Külgazdasági és Külügyminisztérium vezette konzorcium 1,550 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült a KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 konstrukció keretén belül. A Projekt célkitűzése a külügyi-külgazdasági és a tartós külszolgálatra vonatkozó humánerőforrás-gazdálkodási folyamatok fejlesztése és a belső képzési és továbbképzési rendszer megújítása, a tartós külszolgálati pályázati eljárást és felkészülést támogató informatikai szakrendszer kialakítása, továbbá a külügyi és külgazdasági ágazati szakmai tudásbázis megerősítése volt. A Projekt a fejlesztései révén hozzájárult a külügyi és külgazdasági közfeladatok ellátásában közreműködő közszolgálati tisztviselők, illetve közigazgatási szakemberek szakmai kompetenciáinak és specifikus szakmai ismereteinek fejlesztéséhez, valamint a szolgáltató szemléletű és ügyfélorientált működés megerősítéséhez.

„A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése” című KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű kiemelt projektnek köszönhetően megvalósult a Külgazdasági és Külügyminisztérium külszolgálati humánerőforrás-gazdálkodás és a külügyi igazgatás humánfunkciói és humánfolyamatai, valamint a tartós külszolgálati pályázati és kiválasztási eljárás fejlesztése. Emellett megújult a külügyi-külgazdasági belső képzések és továbbképzések intézményi rendszere a közszolgálati tisztviselők és közigazgatási szakemberek számára kidolgozott megújított és új speciális képzéseknek köszönhetően. A Projekt keretein belül kialakításra került a külszolgálati pályázati eljárást és felkészülést komplex módon támogató informatikai keretrendszer (Külügyi Humánerőforrás-gazdálkodási és Oktatási Rendszer), amelyen keresztül a tartós külszolgálatra pályázók egyetlen felületen elérhetik a pályázati rendszert, a felkészülésükhöz szükséges tananyagokat és vizsgarendszert, valamint a külügyi és külgazdasági ágazati szakmai ismereteket közvetítő intézményi tudásbázis megerősítését és a tisztviselők szakmai kompetenciáinak egyéni fejlesztését és ágazat-specifikus ismeretek megszerzését lehetővé tevő információs szakanyagok körének bővítését elősegítő Külügyi és Külgazdasági Tudásbázist.

Mindemellett a helyi önkormányzatok köztisztviselői számára ismertetésre kerültek a külgazdasági tevékenység helyi szintű támogatásának eszközei és ezek alkalmazási lehetőségei. A Projekt keretében a digitális export-ösztönzés és exportfejlesztés elősegítése érdekében megkezdte működését az állami és hazai digitális megoldásokkal kapcsolatos információkat tartalmazó online adatbázis (HYPER - Hungarian Yellow Pages for Export Reconnaissance) és az ezt működtető Digitális Exportfejlesztési Tudásközpont.

 A Projekt kedvezményezettje és konzorciumvezetője a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a konzorciumi tagjai a Nemzeti Infokommunikációs és Szolgáltató Zrt. és a Digitális Jólét Nonprofit Kft voltak.

 A projekt a Széchenyi 2020 program keretében 2021. június 30-ig, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósult meg.

 A projektről bővebb információt a https://kkmprojektek.kormany.hu/ oldalon olvashatnak.

 További információ kérhető:

 Külgazdasági és Külügyminisztérium, Sajtó Főosztály

Elérhetőség: kExd4NYkic2FqdG9AbWZhLmdvdi5odQ==