Külügyi és Külgazdasági Tudásbázis

A Külgazdasági és Külügyminisztérium, mint kedvezményezett, illetve konzorciumvezető által – konzorciumban – megvalósított „A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése” című KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű kiemelt projekt kiemelt fejlesztési célkitűzései külügyi és külgazdasági humánerőforrás-gazdálkodás és jellemző folyamatainak felülvizsgálata és fejlesztése, a külügyi és külgazdasági belső képzési és továbbképzési rendszer megújítása, a Külügyi Humánerőforrás-gazdálkodási és Oktatási Rendszer (KHOR) informatikai szakrendszer fejlesztése, valamint kiemelten – a külügyi és külgazdasági ágazati szakmai tudásbázis megerősítése, az intézményi tudáskapacitás bővítése és az ágazati tudástranszfer fejlesztése, amely az érintett tisztviselői kör mellett minden érdeklődő számára rendelkezésre áll.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése” című KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű kiemelt projekt fő fejlesztési célkitűzései a külügyi és külgazdasági humánerőforrás-gazdálkodás és jellemző folyamatainak felülvizsgálata és fejlesztése, a külügyi és külgazdasági belső képzési és továbbképzési rendszer megújítása, a tartós külszolgálati pályázati eljárást, illetve felkészítést támogató Külügyi Humánerőforrás-gazdálkodási és Oktatási Rendszer (KHOR) informatikai szakrendszer fejlesztése, valamint kiemelten – a külügyi és külgazdasági ágazati szakmai tudásbázis megerősítése, az intézményi tudáskapacitás bővítése és az ágazati tudástranszfer fejlesztése, amelynek főbb eredményei az érintett tisztviselői kör mellett minden érdeklődő számára rendelkezésre áll.

Jelen aloldalon elérhetővé tesszük a projekt, illetve elsődlegesen a projekt IV. „Külügyi és külgazdasági ágazati szakmai tudásbázis megerősítése, az intézményi tudáskapacitás bővítése és az ágazati tudástranszfer fejlesztése (Külügyi és Külgazdasági Tudásbázis)” című alprojekt keretében kifejlesztett azon fontosabb szakmai anyagokat, kézikönyveket, amelyek – megítélésünk szerint – minden érdeklődő számára hasznos ismeretekkel szolgálnak a külügyi-külgazdasági közigazgatási feladatellátás, illetve közigazgatási szolgáltatások biztosítása terén.


Az aloldalon, baloldalon teljeskörűen elérhetőek az alábbi fejlesztési eredmények:Diplomáciai szaknyelvi kézikönyvek
(angol, francia, német, orosz, spanyol és olasz nyelven)

A projekt megvalósítása során a tartós külszolgálatra történő felkészülést, valamint a külügyi, külgazdasági szakmai munkavégzéshez szükséges átfogó, illetőleg szakspecifikus ismeretek megszerzését segítő speciális szakmai anyagok fejlesztése keretében került sor a diplomáciai szaknyelv elsajátítása és fejlesztése céljából –hiánypótló és eziádig egyedülálló módon – egy hat részes, a diplomáciai szaknyelvi ismereteket, szakszókincset és kifejezéseket bemutató, illetve az elsajátított ismeretek elmélyítését gyakorlatorientált példákkal segítő komplex szaknyelvi kézikönyv-sorozat kidolgozására angol, francia, orosz, spanyol, olasz, német nyelven. A projekt keretében fejlesztett és jelen aloldalon bárki számára teljeskörűen hozzáférhető szaknyelvi kézikönyvek, amelyek mindegyike egy, a nyelvi szakmai ismereteket bemutató, illetve egy, a gyakorlást segítő külön részből áll, hatékonyan segítik elő akár csoportos, akár egyéni formában a tanulást és a szaknyelvi ismeretbővítést, valamint fejlesztést.


Jó Gyakorlatok Gyűjteménye (Jó Gyakorlati Kézikönyvek)

A projekt IV. alprojektje megalapozása, illetve előkészítése keretében lefolytatott felmérések és elemzések eredményeit felhasználva kiemelt célkitűzés volt a projekt megvalósítása során a külügyi és külgazdasági feladat-ellátás és az ebben érintett tisztviselők munkavégzésének támogatását, a magasabb szakmai színvonal elérést, valamint a külügyi-külgazdasági közigazgatási szolgáltatások terén az ügyfélorientált, -szolgáltatói szemlélet megerősítését segítő hazai és nemzetközi jó gyakorlatok (best practice) feltárása, értékelése és összefoglalása.

Ezen jó gyakorlatok vizsgálata tekintetében az alábbiak voltak azon kiemelt fókuszterületek, amelyek eredményei egy-egy Jó Gyakorlatok Gyűjteménye kézikönyvben összefoglalásra kerültek:

- Külképviseleteken tartós külszolgálat keretében ellátott külügyi és külgazdasági közszolgálat (munkavégzés) hatékonyságának növelésének és a szolgáltatói szemlélet erősítésének eszközei, jó gyakorlatai.

- A külügyi és külgazdasági közigazgatási szolgáltatások ügyfélkörével (elsődlegesen nagyvállalati partnerekkel, kis- és középvállalatokkal, helyi önkormányzatokkal) szemben a szolgáltatói szemlélet erősítése, a kooperatív együttműködés intézményi módszereinek javítása.

- A külgazdasági közigazgatási szolgáltatásokra és ügyfélkapcsolatokra vonatkozó nemzetközi helyzetelemzés alapján jó gyakorlatok és tapasztalatok összesítése, bemutatása, gyakorlati alkalmazásuk. A tartós külszolgálat során közszolgálatot teljesítő közszolgálati tisztviselők, különösen a külgazdasági attasék számára a hatékonyabb munkavégzést és ügyfelekkel szembeni együttműködést biztosító jó gyakorlatok bemutatása.

- A helyi önkormányzatoknak a külgazdaság lokális támogatására, különösen a munkahelyteremtő beruházások elősegítésére irányuló aktivitásuk és eszközeik fejlesztésére vonatkozó jó gyakorlatok ismertetése. (Elsődleges célcsoport a helyi önkormányzatok döntéshozói, közreműködő közszolgálati tisztviselői.)

- A külgazdasági feladatellátásban résztvevő külügyi és elsődlegesen külgazdasági háttérintézmények bevonása, javaslataik és tapasztalataik beépítése, elsősorban a tartós külszolgálaton lévő közszolgálati tisztviselők által végzett munka hatékonyságának növelése érdekében.

- A külgazdasági tevékenység ösztönzése és tudatos fejlesztése, a külgazdasági intézményrendszerrel való együttműködés javítása

A projekt IV. alprojektje egyik jelentős fejlesztési eredményeként, a fókuszterületekre vonatkozó megállapításokat, alkalmazható és adaptálható jó gyakorlatokat tartalmazó kézikönyveket minden érdeklődő számára elérhető módon – jelen aloldalon – tettük közzé.


Külügyi-külgazdasági információ elemzési és értékelési kézikönyv
(Ágazati feladatellátásban részt vevő tisztviselők egyéni információértékelési és –elemzési képesség növeléséhez szükséges módszertani fejlesztését segítő módszertani kézikönyv)

A projekt IV. alprojektje egyik kiemelt fejlesztési célját képezte a külügyi, külgazdasági feladatellátáshoz szükséges speciális szakmai ismeretek bővítését célzó, ehhez kapcsolódóan az egyéni információértékelési és –elemzési képesség növelését, módszerek alkalmazásának elterjesztését segítő, egyénileg is feldolgozható és adaptálható ismereteket, technikákat bemutató módszertani kézikönyv kidolgozása, amelyet ezúton teszünk elérhetővé.

A kézikönyv elsődleges célcsoportja a közigazgatásban, illetve a külügyi-külgazdasági igazgatásban, illetve kiemelten a tartós külszolgálat keretében közszolgálatot teljesítő tisztviselői kör, de – megítélésünk szerint – bármely érdeklődő haszonnal forgathatja azt.

A kézikönyv, gyakorlatorientáltan, ugyanakkor részletesen ismerteti és mutatja be – a gazdaságdiplomáciát fókuszba állítva – a magas szintű külügyi-külgazdasági feladatellátáshoz szükséges speciális szakmai ismereteket, információelemzési és –értékelési módszereket, -technikákat, illetve egyes szakkompetenciák fejlesztésének módszereit. A kézikönyv hatékonyan segíti továbbá elő a külügyi-külgazdasági, valamint gazdaságdiplomáciai szakmai ismeretek magasabb szintre emelését célzó elsajátítást, illetve - önálló módszertani kézikönyvként – eredményesen segítheti egyes egyéni készségek, illetve kompetenciák fejlesztését. A módszertan alkalmazása lehetővé teszi a hatékonyabb egyéni (szakmai) munkavégzést, ami eredményesen járulhat hozzá a külpiacok hatékonyabb feltárásához, a magyar vállalkozások piacra jutásának elősegítéséhez, ezzel is segítve a hazai külgazdasági, illetve szakpolitikai célkitűzéseknek a külügyi, külgazdasági munkavégzés révén történő minél szélesebb körű érvényesítését.

A kézikönyv az alábbi fejezeti részre tagolódik:

I. rész - Nemzetközi gazdasági alapok és szakpolitikák

II. rész - Exportmenedzsment-ismeretek – A KKV-k exporttevékenysége

III. rész – Készség- és kompetenciafejlesztés


Nemzetközi közszolgálati karrierutakat bemutató kézikönyv


A projekt „Működési és gyakorlati ismereteket tartalmazó kézikönyvek, nemzetközi szakanyagok és ismertetők” című fejlesztése keretében kidolgozásra került egyes nemzetközi közszolgálati karrier utakat és –elágazásokat bemutató kézikönyv, amely nem csak a külügyi, külgazdasági, valamint nemzetközi szakterületeken dolgozók, hanem a közigazgatás bármely tisztviselője számára átfogó és részletes képet nyújt ezen lehetőségekről elsődlegesen azzal a céllal, hogy ezzel is ösztönzésre kerüljön a nemzetközi közszolgálati karrier lehetőségek magasabb számú választása. A kézikönyv révén részletesen bemutatásra kerülnek – a tartós külszolgálaton kívüli – egyes nemzetközi karrierutak elsősorban a tisztviselői kör, de ténylegesen bármely érdeklődő számára.


Tudásbázis keretében kidolgozásra kerülő szakmai anyagok tudományos szintű további vizsgálata (Külügyi Szemle különszám)

A projekt IV. alprojektje, a Külügyi és Külgazdasági Tudásbázis keretében – önálló fejlesztési célkitűzésként – megtörtént egyes külügyi-külgazdasági ágazati szakmai anyagoknak, továbbgondolásra érdemes kutatási eredményeknek a tudományos szempontrendszerű további vizsgálata, majd ezen, a tudományos módszertan szerinti további értékeléssel és vizsgálattal megszerzett eredményeknek a Külügyi és Külgazdasági Intézet (KKI) bevonásával történő közzététel. E kutatási eredmények a projekt keretében a KKI által gondozott ”Külügyi Szemle” című külpolitikai-külgazdasági fókuszú, ismert és elismert tudományos folyóiratban kerültek – különszámként – publikálásra, a szélesebb körű ágazati kutató-szakmai közönséggel való megismertetése céljából, valamint a külügyi ágazat önálló tudományos és publikációs tevékenységének további elősegítése érdekében.

A projekt keretében kifejlesztett és nyílt disszemináció céljára is szolgálató szakanyagok folyamatosan kerülnek feltöltésre.

Kérdés, javaslat esetén a oxpBxiCvftTfQABt6j0GiMra29mb3AyMTRAbWZhLmdvdi5odQ== e-mail címen küldhetnek üzenetet a Külgazdasági és Külügyminisztérium – KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 kiemelt projekt szervezete részére.

Menü

Főoldal

Navigáció