Hírek

2019. szeptember 24. 10:15

Disszeminatív regionális szakmai workshop az ország nyolc városában

A Külgazdasági és Külügyminisztérium szervezésében a „A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése” című KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű kiemelt KÖFOP projekt keretében 2019 szeptemberében országos disszeminatív worskhop-sorozat valósult meg.

2019. augusztus 27. 15:22

Meghívó disszeminatív szakmai workshopokra a KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-0001 kiemelt projekt keretében

Tisztelt Érdeklődő!

A Külgazdasági és Külügyminisztérium a KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű, „A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése” című kiemelt projektje keretében – nyolc regionális helyszínen – a projekt keretében megvalósuló „Külügyi és Külgazdasági Tudásbázis” egyes eredményei, különösen a külgazdasági tevékenység lokális, helyi szintű támogatásának –, így a működőtőke beruházás- illetve export-ösztönzésnek a helyi önkormányzatok által is megvalósítható és adaptálható eszközeinek, módszereinek –, valamint a kapcsolódó hazai és nemzetközi jó gyakorlatoknak a bemutatása, illetve az e tématerületet célzó, a Minisztérium által a projekt keretében kidolgozott közszolgálati belső továbbképzéseknek a szélesebb körű megismertetése céljából 2019. szeptember 9-19. között disszeminatív szakmai workshop-sorozatot szervez.

2019. július 3. 14:54

Lezárult a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-000036 azonosító számú, „A külgazdasági és külügyi működést támogató kiemelt alapfolyamatok fejlesztése és szolgáltatási kapacitásuk bővítése” című projektje

A projekt fő célja az ügyféloldali fejlesztések előtérbe helyezése, a konzuli területen végzendő feladatok elektronikus közigazgatási- és közszolgáltatásának fejlesztése és bevezetése, valamint a hazai kis- és középvállalkozások exporttevékenységének támogatása volt. A projekt 1,333 milliárd forint, vissza nem térítendő európai uniós forrásból valósult meg.

2019. június 7. 14:35

Második Külszolgálati Felkészítő Tanfolyam a KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 kiemelt projekt keretében

„A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése” című KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 kiemelt projekt keretében – a projekt megvalósítása alatt – másodszor került sor a projekt keretében megújított tartalmú Külszolgálati Felkészítő Tanfolyam megrendezésére a tartós külszolgálati kihelyezés előtt kormánytisztviselők számára.

2019. március 28. 16:01

Megrendezésre került „A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése” című projekt nyitórendezvénye

Dr. Balogh Csaba közigazgatási államtitkár részvételével kerültek bemutatásra 2019. március 27-én „A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése” című projekt célkitűzései.

2019. január 18. 17:32

Sajtóközlemény a Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztéséről

A Külgazdasági és Külügyminisztérium vezette konzorcium 1,550 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült a KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 konstrukció keretén
belül. A Projekt célkitűzése a külügyi-külgazdasági és a tartós külszolgálatra vonatkozó humánerőforrás-gazdálkodási folyamatok fejlesztése és a belső képzési és továbbképzési rendszer megújítása, a tartós külszolgálati pályázati eljárást és felkészülést támogató informatikai szakrendszer kialakítása, továbbá a külügyi és külgazdasági ágazati szakmai tudásbázis megerősítése. A Projekt a fejlesztései révén hozzájárul a külügyi és külgazdasági közfeladatok
ellátásában közreműködő közszolgálati tisztviselők, illetve közigazgatási szakemberek szakmai kompetenciáinak és specifikus szakmai ismereteinek fejlesztéséhez, valamint a szolgáltató szemléletű és ügyfélorientált működés megerősítéséhez.

2019. január 4. 13:31

Kifejlesztésre került a KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 kiemelt projekt keretében a Külügyi Humánerőforrás-gazdálkodási és Oktatási Rendszer

„A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése” című KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű kiemelt projekt egyik kiemelt fejlesztési célkitűzéseként kifejlesztésre került a tartós külszolgálati pályázati eljárást és kiválasztást, a tartós külszolgálati felkészülést és egyes kiemelt külügyi-külszolgálati HR folyamatokat támogató workflow-alapú, komplex, moduláris informatikai szakrendszer, a Külügyi Humánerőforrás-gazdálkodási és Oktatási Rendszer (KHOR).

2018. december 29. 17:03

KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 projekt – „Külügyi Szemle” különszám

A közigazgatás- és közszolgáltatás fejlesztésének stratégiai célkitűzése a közigazgatás, illetve az ágazati szakmai közigazgatási területeknek, azok közszolgálati tisztviselőinek, közigazgatási szakembereinek a tudományos-elemző szempontú értékelésének, elemzésének, illetve ehhez kapcsolódó publikációs tevékenységének az intézményi részről történő minél szélesebb körű támogatása.

2018. december 28. 9:49

A KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 kiemelt projekt IV. mérföldkövének elérése

2018. december 27-ével elérésre került A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése” című KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű kiemelt projekt IV. mérföldköve.

2018. december 21. 12:23

Megkezdhetővé vált a "Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése" című KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű kiemelt projekt

A Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága 2018. december 21-i döntése alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium, mint kedvezményezett által megvalósított a "Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése" című KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű kiemelt projekt támogatási szerződésének módosítására irányuló 2. sz. kérelme elfogadásával megkezdhetővé vált a projekt.