Hírek

2020. április 22. 15:35

Kiemelt cél a külügyi és külszolgálati integritás erősítése

A külügyi és külgazdasági működést, az e feladatellátásban résztvevő közszolgálati tisztviselőket – a közigazgatásban általában megszokotthoz képest – sokkal magasabb fokú kockázati kitettség jellemzi, amely az általános közigazgatási integritásirányítási és anti-korrupciós gyakorlattól eltérő egyedi, a külképviseleti hálózatra, illetve a külszolgálati működésre adaptált belső integritás-fejlesztési eszközök kidolgozását tették szükségessé, amelyre „A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése” című KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű kiemelt projekt keretében kerül sor.

2020. március 25. 7:32

Diplomáciai szakszemináriumok a Külgazdasági és Külügyminisztériumban a KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 kiemelt projekt támogatásával

A kifejezetten diplomáciai szakmai attitűd és skillek erősítése minden, a külügyi-külgazdasági feladatellátásban érintett tisztviselő számára kiemelt fontosságú. Mindezen kompetenciákat soha nem lehet eléggé mélyen elsajátítani, a világ és a mindennapi munkavégzés változásával kiemelten szükséges a folyamatos „karbantartásuk”, továbbá az aktualizált, új ismeretek, a mások által hatékonyan alkalmazott jó gyakorlatok megismerése.

2020. február 20. 7:31

Megtörtént a diplomáciai képzéssel foglalkozó szervezetek felmérése a KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 kiemelt projekt keretében

„A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése” című KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű kiemelt projekt egyik kiemelt fejlesztési célja a diplomáciai képzéssel foglalkozó szervezetek felmérése, az ott meglévő jó gyakorlatok összegyűjtése és az eredmények értékelése, amely hatékonyan segítik elő a diplomata-képzési rendszer fejlesztését.

2020. január 30. 13:02

A HYPER rendszer segíti a külügyi-külgazdasági feladatok hatékonyabb ellátását

A digitális gazdaság exportteljesítményének javulása jelentős mértékben hozzájárul a magyar nemzetgazdaság növekedéséhez, a fiatalok számára is vonzó, magas hozzáadott értékű munkahelyek megteremtéséhez, miközben serkenti a hazai digitális innovációt, valamint erősíti a magyar tudás és innováció széleskörű hasznosítása révén Magyarország nemzetközi megítélését.

2019. december 20. 9:24

Közel negyven képzés került kifejlesztésre a KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű kiemelt projektben

„A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése” című KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-0001 azonosító jelű kiemelt projekt egyik kiemelt fejlesztési célkitűzése a Külgazdasági és Külügyminisztérium, mint a tartós külszolgálat vonatkozásában a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti speciális belső képzőintézménynek a tartós külszolgálati közszolgálathoz, a külügyi- és külgazdasági munkavégzéshez kapcsolódó belső képzési rendszerének a megújítása és fejlesztése.

2019. december 16. 11:33

Már a Probono rendszerben is elérhetőek a tisztviselők számára a KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 projekt egyes külügyi-külgazdasági képzései

Ezúton szeretnénk tájékoztatni minden, a közszolgálati továbbképzési kötelezettségben érintett tisztviselőt, illetve szervezetet, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium, mint kedvezményezett által megvalósított „A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése” című KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű, európai uniós forrásból finanszírozott kiemelt projekt keretében kidolgozásra került a központi közigazgatás (minisztérium, központi hivatal), a területi közigazgatás (kormányhivatal, járási- vagy kerületi hivatal) vagy bármely helyi vagy megyei önkormányzat közszolgálati továbbképzési kötelezettség hatálya alá tartozó bármely tisztviselője által a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által működtetett Probono rendszeren keresztül – díjmentesen – elérhető és elvégezhető alábbi e-learning típusú belső továbbképzéseinkről, amelyek figyelemmel a 238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet 13. § (6) bekezdésében foglaltakra teljes tanulmányi pontértékkel beszámíthatóak a tisztviselők továbbképzési kötelezettségébe.

2019. december 9. 14:25

Több mint háromszáz közszolgálati szakember vett részt a digitális diplomácia és külügyi integritás képzéseken

A KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű kiemelt projekt egyik kiemelt fejlesztési célkitűzése a projekt megkezdésétől, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztériumon, illetve Magyarország külképviseletein belül közszolgálatot teljesítő tisztviselői körön kívül a külügyi-külgazdasági közfeladatellátásában résztvevő, a tárca irányítása alá tartozó háttérintézményekben foglalkoztatott közszolgálati szakemberek is bevonásra kerüljenek.

2019. december 2. 9:07

Speciális szakkompetencia fejlesztő tréningeken és felkészítőkön vettek részt a Külgazdasági és Külügyminisztérium tisztviselői a KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 kiemelt projekt keretében

„A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése” című KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű kiemelt projekt egyik kiemelt fejlesztési célkitűzése a külügyi működéshez, valamint a tartós külszolgálathoz kapcsolódó speciális belső képzési rendszer megújítása és fejlesztése, melynek részeként 2019. novemberében – nagy érdeklődés mellett – sikerrel zárultak a projekt „Új specifikus intézményi és munkaköri belső képzések kidolgozása” fejlesztési eredmény keretében a külügyi- és külgazdasági közfeladatellátásában dolgozó tisztviselők számára biztosított új, gyakorlati fókuszú, tréning-jellegű képzések megvalósítása.

2019. október 9. 14:21

Külgazdasági tevékenység helyi szintű támogatási eszközeit bemutató e-learning képzések a KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 kiemelt projekt keretében

„A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése” című KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű kiemelt projekt keretében kifejlesztésre került két, bármely, a közszolgálati továbbképzési kötelezettségben érintett kormány- vagy köztisztviselő által ingyenesen, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által működtetett Probono informatikai rendszeren keresztül elérhető és elvégezhető – a külgazdasági tevékenység helyi szintű –, az export-ösztönzés, valamint a beruházás-ösztönzés helyi közigazgatási szinten is megvalósítható támogatási eszközeit ismertető e-learning típusú képzés.

2019. október 3. 11:11

Külgazdasági Attaséi Szakvizsga a KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 kiemelt projekt keretében

"A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése" című KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű kiemelt projekt egyik kiemelt fejlesztési célkitűzése az új specifikus külügyi, illetve külgazdasági intézményi és munkaköri belső képzések megújítása, melynek keretében a Demokrácia Központ Közalapítvány - Külügyi és Külgazdasági Intézet bevonásával kialaításra és biztosításra került - a Külgazdasági és Külügyminisztérium közszolgálati továbbképzési nyilvántartásba vett belső továbbképzéseként - a Külgazdasági Attaséi Szakvizsga komplex szakmai képzés.